Proč číst Bibli?

Kdosi jednou řekl: „ Stále mne pronásleduje obava, která mi kazí radost ze života.“„A to?“ zeptal se jeho přítel.Nevěřící na to odpověděl: „Bojím se, že Bible má pravdu.“ Slovo „Bible“ pochází z řečtiny a doslova znamená „knihy“. Bible se skládá ne z jedné, ale z šedesáti šesti knih a celá...

pokračovat ve čtení