Kdo jsme

Jsme přátelská křesťanská církev v centru Liberce.


Jsme přesvědčeni, že člověk není jenom bezvýznamná náhoda a jeho život nekončí smrtí. Každý z nás byl dokonale stvořen k Božímu obrazu pro vztah s Ním.


Všichni ale cítíme, že něco není s tímto světem v pořádku. Naše původní dokonalost byla totiž porušena přestoupením Božího zákona. Bible toto nazývá hřích. Kvůli tomu je svět takový, jaký je. Hříchem nejsou zasaženi jen “všichni ti ostatní”, ale je také v každém z nás:


Všichni zhřešili a postrádají Boží slávu“ (Římanům 6:23)

 

Za tento hřích budeme všichni souzeni a zasloužíme si smrt. Jediným způsobem, jakým se můžeme vyhnout věčnému odsouzení je skrze víru a následování Ježíše Krista. On se obětoval na kříži za hříchy těch, kdo v něho věří.


Tuto skutečnost zakládáme na Bibli, která je pro nás nejvyšší autoritou. Názorově tedy souzníme s tím, čemu věřili velikáni českých dějin jako Jan Hus, Jan Amos Komenský nebo Tomáš Garrigue Masaryk.

 
god, jesus, jesus christ-2012104.jpg

Čemu věříme

SOLA
SCRIPTURA

Jedině Písmo

Naší nejvyšší autoritou je Bible, dokonalé a Bohem vdechnuté slovo.

SOLA
FIDE

Jedině vírou

Člověk je spasen pouze skrze svou vírou v Pána Ježíše Krista, která mu byla dána díky Boží milosti. Nic dalšího není třeba přidávat.

SOLUS
CHRISTUS

Jedině Kristus

Ježíš je jediná cesta k Bohu, že krev Ježíše Krista prolitá na kříži je jediným základem pro odpuštění hříchů a pro spasení, které je tak darem Boží milosti.

SOLA
GRATIA

Jedině milostí

Spasení člověka závisí pouze na Boží svrchované milosti.

SOLI
DEO GLORIA

Jedině Bohu sláva

Jen Bohu patří veškerá sláva.